Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Szkolenie


 

Firma LM – RATOWNIK Leszek Mączka pragnie Państwu przedstawić poglądową ofertę na realizację Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Nasza firma gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia medycznego.

Zajęcia wykładowe prowadzone są przez lekarzy systemu będących kadrą uniwersytecką z wieloletnim doświadczeniem. Zajęcia praktyczne realizowane są
w grupach sześcioosobowych przez ratowników medycznych oraz ratowników specjalistów ratownictwa technicznego, wysokościowego, wodnego oraz chemiczno-ekologicznego.

            Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań ratownictwa medycznego podczas akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia kwalifikowanej pierwszej pomocy do czasu przekazania ich personelowi jednostek ochrony zdrowia.

            Każdy uczestnik Kursu otrzymuje certyfikat uczestnictwa w Kursie.

Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik kursu otrzymuje  również zaświadczenie o nadaniu tytułu Ratownika stosownie do Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 

Zasady organizacyjne

 

Czas trwania kursu :

  • Stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku
    w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
    program kursu zawiera 66 godzin zajęć dydaktycznych.

Tryb przeprowadzenia kursu :

Proponujemy Państwu dwie formy uczestnictwa w kursie.

  • System weekendowy – 4 zjazdy sobota – niedziela.
    Zajęcia w godz. 8.00 – 16. 50. Egzamin Państwowy w niedzielę czwartego zjazdu.
  • System ciągły – 8 dni zajęć dydaktycznych w godz. 8.30. – 15.15. Dziewiątego dnia Egzamin Państwowy.

Istnieje możliwość zorganizowania kursu w innym trybie w zależności od potrzeb kontrahenta.

Minimalna ilość uczestników kursu – 12 osób.

 

Ramowy Program Kursu KPP

 

L.p.

Temat / Zagadnienie

Liczba zajęć teoretycznych

Liczba zajęć praktycznych

Liczba godzin ogółem

1

Organizacja ratownictwa medycznego
( podstawy prawne ).

1

-

1

2

Bezpieczeństwo ( własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia ).

2

1

3

3

Zestawy ratownicze, defibrylator, dezynfekcja sprzętu.

2

3

5

4

Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego ( badanie wstępne oraz szczegółowe ).

2

2

4

5

Poszkodowany nieprzytomny ( przyczyny, pozycja boczna ustalona ).

1

1

2

6

Resuscytacja ( dorosły, dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne ).

2

8

10

7

Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.

1

2

3

8

Wstrząs

2

-

2

9

Inne stany nagłe ( drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie ).

2

-

2

10

Urazy mechaniczne i obrażenia ( złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn ).

3

8

11

11

Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne
i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru.

2

1

3

12

Taktyka działań ratowniczych ( zdarzenie masowe, mnogie, jednostkowe, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy medycznej, logistyka ).

2

4

6

13

Ewakuacja ze strefy zagrożenia.

2

2

4

14

Udzielanie pomocy medycznej
w sytuacjach symulowanych.

-

7

7

15

Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

1

2

3

16

Zajęcia do dyspozycji prowadzących

 

 

 

RAZEM

25

41

66

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?