Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Recertyfikacja


 
Firma LM – RATOWNIK Leszek Mączka ,pragnie Państwu przedstawić poglądową ofertę na realizację Szkolenia Przypominającego z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy uwieńczonego Egzaminem Państwowym. Oferta skierowana jest do osób, którym upłynął okres 3 lat od ukończenia 66 – godzinnego Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Komisja Egzaminacyjna powołana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. ( DZ. U. Nr 60, poz. 408 ).
Nasza firma gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia medycznego.
Zajęcia praktyczne realizowane są w grupach sześcioosobowych przez ratowników medycznych oraz ratowników specjalistów ratownictwa technicznego, wysokościowego, wodnego oraz chemiczno-ekologicznego.
    
Szkolenie przygotowuje do egzaminu państwowego potwierdzającego uzyskanie tytułu ratownika. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o nadaniu tytułu Ratownika stosownie do Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zaświadczenie ważne jest 3 lata.

 


Zasady organizacyjne Szkolenia

Czas trwania kursu :
•    8 godzin zajęć dydaktycznych.
Tryb przeprowadzenia kursu :
Proponujemy Państwu następującą formę uczestnictwa w szkoleniu w systemie jednodniowym.
Zajęcia w godz. 9.00 – 15.35., a następnie Egzamin Państwowy od godz. 16.00.
Istnieje możliwość zorganizowania kursu w innym trybie w zależności od potrzeb kontrahenta.
Miejsce przeprowadzenia szkolenia :
Siedziba kontrahenta lub inne uzgodnione.

Minimalna ilość uczestników szkolenia – 12 osób.

 

Ramowy Program Szkolenia

 

 

l.p.

Temat

Liczba godzin zajęć praktycznych

1

Poszkodowany nieprzytomny

Resuscytacja

Zasady defibrylacji poszkodowanego.

2

2

Inne stany nagłe

( drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie, wstrząs ).

1

3

Urazy mechaniczne i obrażenia

( złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn ).

Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne

i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru.

3

4

Udzielanie pomocy medycznej w sytuacjach symulowanych.

Ewakuacja ze strefy zagrożenia

Zestawy ratownicze, defibrylator, dezynfekcja sprzętu.

2

RAZEM

8

 

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?